top of page
Search

Oppnå bærekraft ved hjelp av å «nudge»

Å ta de valgene som du vet du må ta for å oppnå bærekraft krever bevisstgjøring. Å bli bevisstgjort til gode valg før du gjør handlinger forutsetter ofte å bli dultet litt til. Noen spiller på samvittigheten, på informasjon eller på «nudges». Nudges i dette tilfellet er små, uformelle virkemidler for å påvirke til bærekraftig atferd.

I dag presenterer vi Life@Work ved deres forretningsutvikler Frode Aardal og noen av hans betraktninger om ny teknologi, bærekraft og gunstig drift mot 2030.


Life@Work

Selskapet har sitt utspring i Veni, et teknologi- og innovasjonsselskap som ble etablert av tre gründere sammen med Smedvig i 2018.

I dag fokuserer Life@Work på et bedre liv på jobben, – på gode arbeidsplassopplevelser som er avgjørende for å oppnå gode resultater. Gode resultater oppstår der hvor mennesker, teknologi og rom møtes. Life@Work sin plattform bidrar til å tiltrekke, engasjere og beholde talentene på en arbeidsplass. Plattformen hjelper til med å bygge arbeidsplasser der de ansatte på en enkel måte kan administrere opplevelsen av å være på jobb, øke trivselen og å kjenne på tilhørigheten til selskapets merkevare.


Frode har jobbet som forretningsutvikler siden 2019. Frode var med å starte smartbygg satsingen til Atea og har jobbet med flere smartbygg initiativer i proptech selskapet Veni. Frode er spesielt opptatt av bærekraft og mye av fritiden bruker han til å se på fugler.

Å vår samtale med Frode stiller vi han spørsmålene om hva Life@Work legger i og hvordan forstår begreper som:

  • Ny – Frode svarer spontant; nye konsepter, produkter og tjenester

  • Nyttig– er ting som gir verdi

  • Bærekraftig – når enhver ting en gjør, lager eller bruker, i stor eller lite skala, lar en holde på uten å belaste planeten, miljøet og menneskene. Dette på en slik måte uten at disse reduserer sin verdi, opplevd verdi eller egenskap.

  • Effektiv teknologi– teknologi som har et eller flere spesifikke formål.

  • Tettere samhandling– dette indikerer at en går fra manglende, lite eller dårlig samhandling til bedre samhandling. Samhandling kan bety så mangt, men dreier seg etter min mening om å dele kunnskap, innsats og innsikt med andre.

Hvilke hindringer ser dere i forhold til å nå målene om 50 % energireduksjon innen 2030? – At folk flest er svært komfortable i den sfæren de befinner seg i og sjelden vil gi slipp på komfort eller goder frivillig. Energi er sterkt knyttet til dette og vi kommer ikke til å oppnå 50% energi reduksjon med mindre det blir pålagt/påtvunget oss. Frivillig kommer det neppe, imidlertid er jeg redd for at vi mangler nok modige politikere til å beslutte de nødvendige påleggene.


Hvordan bør hindringene best reduseres? – Dette løses ved hjelp av opplysning og saklig informasjon – og ved hjelp av modige politikere som tar de valgene for oss som vi vet vi må ta.


Hvordan vil din bedrift bidra – Hva vil din bedrift vektlegge i årene som kommer? – Internt i egen bedrift er det kanskje mindre daglig fokus på bærekraft, imidlertid utvikler vi løsninger som kan bidra til at gårdeiere og bedriftslederne i selskapene som sitter i gårdene kan “nudge” de ansatte til å ta de bærekraftige valgene som de selv vet de må ta. Tjenesten kobles opp mot forskjellige “miljø-dashboard”. Dette for å presentere informasjon om bærekraftige resultater for bevisstgjøring.

11 views0 comments

Comments


bottom of page