top of page
Search

Flytter til Grønland på grunn av, ikke på tross av

Skrevet av Glen Widing, Estate Media, 09.04.24


Sweco lette lenge før de valgte Eiendomsspars nybygg «Veksthuset» i Urtegata på Grønland i Oslo. Mye har skjedd siden de tok avgjørelsen i 2020, ikke minst pandemien som førte til at mange endret måten de jobber på, og flere enn tidligere velger hjemmekontor.


Vivi-Ann Conradi, Frode Aardal, Robert Skramstad, Jon Kaasa og Atle Olsen


Eiendomsforvalter Vivi-Ann Conradi leder arbeidet med å utvikle bygget til en inkluderende og moderne arbeidsplass for 800 ansatte i hovedkontoret. En del av jobben innebærer å legge til rette for et godt fysisk arbeidsmiljø.


– Vi vet at folk jobber aller best når de jobber sammen, og vi er opptatt av å utkonkurrere hjemmekontoret ved å skape et miljø som har alle elementene som skal til for at folk skal trives, forteller hun.


Blant annet skal de bruke Life@work – en digital plattform som skal knytte ansatte sammen med administrasjonen, gårdeier og eksterne tjenester.


Vivi-Ann Conradi, Sweco


– Da vi startet prosessen med å utforme det nye hovedkontoret, var hvordan det skal bidra til å støtte oppunder vår forretningsmodell noe av det viktigste vi måtte finne svar på. Vi har fått mye innsikt fra de ansatte, og har spurt 19.000 studenter om hva de ønsker seg av fremtidens arbeidsplass. Nøkkelen ligger i å gjøre hverdagen enklere for folk, og Life@ hjelper oss med det, sier Conradi.


Kontoret etter pandemien

Conradi påpeker at selv om Sweco alltid har lagt vekt på å gi de ansatte en fleksibel arbeidshverdag, ble arbeidslivet endret med pandemien. Tilstedeværelsen på kontor i dag er på 60 prosent, omtrent ti prosent under normalen før pandemien.


– Skal vi lokke folk tilbake til kontoret, er vi nødt til å tilby attraktive omgivelser med fasiliteter og tilbud som gjør pendlingen verdt det, påpeker hun.


I tillegg til det rent tekniske blir også selve kontorlokalene endret fra fortidens løsninger, fordi arealene brukes på en annen måte enn før.


– Vi får ikke nødvendigvis mindre lokaler enn før, men vi kommer til å bruke de annerledes. I takt med flere digitale møter, trenger vi for eksempel mange flere støtterom. Og da skal folk slippe irritere seg over dårlige skjermer og dårlig akustikk. Vi er sikre på at dette er veien å gå, i alle fall for de miljøene vi jobber i. Det handler om å utnytte hver kvadratmeter på en smart måte, sier prosjektlederen.


Alt i en app

I første omgang skal appen tilgjengeliggjøre byggets fellesfunksjoner og fasiliteter for de ansatte, samt være et bindeledd mellom bygget og brukerne med tanke på møterom, garderobeskap, spesialrom, kantine og bevertning. Appen kan også brukes som knutepunkt for alt som skjer i bygget, både mellom de ansatte og med nabolaget for øvrig – som arrangementer, kurs, fellestreninger og sosialisering.


– På sikt skal det lages integrasjoner mellom appen og arbeidsstyringssystemene for support hos både gårdeier og Sweco, slik at byggets brukere og ansatte enkelt kan gi beskjed om noe ikke fungerer, sier Robert Skramstad i Malling & Co Technology.


Baktanken er å skape en sømløs arbeidshverdag.


Demme opp for kontordøden

Frode Aardal som er markedssjef i Life@Work sier at Urtegata er deres andre virkelig store prosjekt etter Construction City. Han er sikker på at denne typen teknologi er kommet for å bli. Og at det bidrar til at folk kommer tilbake til kontoret igjen.


– At de har kjøpt vår teknologi er selvsagt en anerkjennelse av det vi har snakket om og jobbet for i flere år. Det handler om å skape en bedre og mer effektiv hverdag – og vi tror ikke moderne bedrifter kommer utenom dette. Og de store aktørene har sett det samme. Arbeidsplassen er blitt mye mer moderne siden pandemien. Nå handler det om å gjøre kontoret til en destinasjon der man samarbeider lettere og kan være kreative – og da er det viktig med en kommunikasjonskanal på tvers av de vanlige kommunikasjonskanalene i bedriften, påpeker han.


Uten at vårt norske kontormarked kan direkte sammenlignes med det amerikanske, så ser Aardal litt i den retningen med tanke på kontordøden som rir deler av USA som en mare.


– Og vi ser at det samme skjer andre steder i verden. Vår eier Smedvig var en tur i Manhattan i New York nylig, og der er kontorledigheten over 50 prosent. Ikke bare blir kvadratmeterne i det som antakelig er verdens dyreste bygg svært kostbare, men for de store eiendomsaktørene er det viktig å være konkurransedyktige gjennom at mest mulig er utleid. Nå handler det om å demme opp for at folk forsvinner ut av kontorene og heller sitter hjemme, for dette er voldsomme greier for amerikanerne, poengterer han.


Han understreker at det er åpenbare forskjeller på USA og Europa, og kanskje særlig Norge.

– Men vi kan helt opplagt komme dit vi også. Og tillater vi at alle sitter hjemme mister vi kraften i folk med tanke på samhandling, innovasjon og alt, advarer han.


Åpent for nabolaget

En annen faktor som gjør Urtegata 9 til noe annet enn de aller fleste andre kontorbygg, er at Sweco og Eiendomsspar vil trekke nabolaget inn i arbeidshverdagen.


– Vi jobber mye med delingsøkonomi, og kommer til å åpne våre lokaler for naboene. 100 kvadratmeter på gateplan kan huse alt fra nabolagsfester til barnebursdager, og felleslokalene kan lånes ut til kunstnere eller akademia i nærheten. Vi gjør mye for å bli en god nabo og ikke bli en mørk, lukket mastodont i byen, avslutter Vivi-Ann Conradi.

20 views0 comments

Comments


bottom of page